Wandelen
Winter

Wintergasten spotten in het Brugse Ommeland

Wist je dat er heel wat vogelsoorten komen overwinteren bij ons? Ooit al gehoord over de Smient of een slobeend? Hoog tijd om je verrekijker nog even boven te halen. We zetten de leukste wandelroutes en locaties op een rijtje waar je deze wintergasten kunt spotten.

 

Damme en de Zwinstreek

Zwin Natuur Park

Zwin Natuur Park

In het Zwin kan je het hele jaar door bijzondere vogels zien, en dat is in de winter niet anders. Vanaf de late herfst duiken er in de Zwinvlakte een aantal soorten op die graag overwinteren in de schorren van het gebied. Naast de honderden watervogels, ganzen, eenden en stellopers vind je er een aantal soorten die behoorlijk zeldzaam zijn op Belgisch niveau. En wellicht de enige plaats waar je kans maakt om ze allemaal op één dag te zien:

Schorrezangvogels: de strandleeuwerik, veldleeuwerik, frater, ijsgors, sneeuwgors, graspieper, oeverpieper, kneu en rietgors.

Roofvogelsoorten: blauwe kiekendieven en velduilen
Meer info over deze vogels

Soorten om naar uit te kijken in...

  • december: kolgans, bergeend en zilverplevier
  • januari: smient, kolgans en wulp
  • februari: brandgans, bergeend en scholekster
    Meer info over deze vogels
     

Reserveer je wandeling in Zwin Natuur Park

Zwin

 
1. Zwinwandelroute (12 km) - Knokke-Heist

De Zwinwandelroute laat je kennismaken met de grote diversiteit aan natuurwaarden en landschappen in Knokke-Heist. In de Zwinduinen en -polders en de Kleynevlakte onderweg zal je heel wat steltlopers, reigerachtigen, meeuwen, eenden en vriezeganzen spotten. De velduil, kolgans en blauwe kiekendief zijn hier alvast belangrijke overwinteraars.

 

Ontdek de Zwinwandelroute

Wandelnetwerk Zwin

2. Wandelen in de Zwinstreek (6,6 km)

Voor wie de Zwinwandelroute net iets te lang is, kan zich wagen aan deze mooie lus, uitgestippeld op het wandelnetwerk Zwin. Ook hier start je aan het Zwin Natuur Park en ga je op verkenning in de Zwinduinen en -polders, waar je heel wat steltlopers, reigerachtigen, meeuwen, eenden en vriezeganzen kan spotten.
 
 
Bekijk deze route

Kolganzen

3. Damse Vaartwandelroute (12 km) - Damme

De Damse Vaart wandelroute laat je kennismaken met het weidse polderlandschap tussen Damme en Oostkerke. Bomenrijen, oude dijken en kaarsrechte kanalen zoals de Damse Vaart brengen je van het historische centrum van Damme naar het pittoreske Oostkerke en terug. Onderweg kan je vanuit de kijkhut op de Romboutswervedijk of langs de wandelpaden boven op de stadswallen het fladderend geweld van de kolganzen en kleine rietganzen bewonderen.
 

Ontdek de route

 

 

Meetkerkse Moeren - Uitkerkse Polders

4. Meetkerkse Moerenwandelroute (15 of 6,7 km) - Zuienkerke

In de Meetkerkse Moeren is variatie troef: open water, verspreide bosjes, rietkragen, sloten, weilanden en akkers. Dat trekt ook veel vogels aan, die hier broeden of overwinteren: kleine rietgans, kolgans, wilde eend, smient en de slobeend

Tip: wist je ook dat er een eendenkooi te vinden is in het gebied? Onlangs werd deze gerestaureerd. Hiervoor moet je wel even afwijken van je wandelroute. Halverwege de route zie je in de verte een hoeve 'De Eendenkooi', als je hier even afwijkt en de hoeve passeert zal je de eendenkooi vinden.
 

Ontdek de route

Meetkerkse Moeren

5. Uitkerkse Polderwandelroute (7,7 km)

Tussen Blankenberge en Zuienkerke strekt zich een open polderlandschap uit van meer dan 1.400 ha. Het gebied is een van de laatste open ruimtes aan de Vlaamse Kust en geeft een mooi beeld van hoe de kustpolders er vroeger uitzagen. Het hele jaar door is de Uitkerkse Polder de ideale biotoop voor tal van vogelsoorten. Weidevogels vinden er een geschikte broedplaats en duizenden vriezeganzen uit het hoge Noorden komen er overwinteren. De belangrijkste overwinteraars: kleine rietgans, kolgans, wulp, slechtvalk, smient en wintertaling.
 

Ontdek de route

Uitkerkse polder

 
De Hoge Dijken

Hoge Dijken

6. Toer rond de Hoge Dijken (3 km) - Oudenburg

Wie vogels wil bewonderen, moet beslist de Hoge Dijken eens bezoeken. Dit 52 hectare groot domein is een echt vogelparadijs. De waterplas en steile wanden zijn een ideale rust- en overwinteringsplek voor duizenden vogels. Jaarlijks overwinteren zo'n 5 à 6000 watervogels in en om de waterplas. Vooral de smient, de wintertaling en de slobeend vinden in dit gebied een belangrijk overwinteringsgebied.

Tip: wat verderop in Oudenburg vind je ook een uitkijktoren 'Het Rietnest ', waar je een prachtig zicht krijgt op de vlakke polders en het natuurgebied De Zwaanhoek. De Zwaanhoek is van groot belang voor allerlei weide- en moerasvogels. Duizenden ganzen overwinteren er. Grutto's en kieviten zijn vrij algemeen in dit -niet vrij toegankelijke- gebied. 
 

Op ontdekking in de Hoge Dijken

 
Vloethemveld

Vloethemveld

7. Wandelen in Vloethemveld (van 2 tot 10 km) - Zedelgem

Vloethemveld is een uniek natuurgebied van ongeveer 330 hectare, gelegen in het grensgebied van Jabbeke en Zedelgem. De bossen rond het militair domein, op voormalig heidegebied, lenen zich perfect voor een natuurwandeling. Via een robuuste uitkijktoren kijk je uit op dit militair domein met bijzondere oorlogsgeschiedenis en prachtige natuur. Via het vogelobservatieplatform krijg je een prachtig zicht op de grote vijver, waar je talrijke watervogels spot in de winter zoals smienten, watertalingen en futen.
 
 
Naar Vloethemveld

 

Warandeputten

8. De Warandeputten (rondgang van ca 2 km) - Oostkamp

Het open water, moeras, wilgenbos en grasland van de Warandeputten zijn ontstaan door een lokale kanaalverbreding. De naam verwijst dan ook naar het aangrenzend domein de Warande. De Warandeputten zijn het hele jaar toegankelijk en gemakkelijk te verkennen via het knuppelpad. Via kijkhutten en kijkwanden kan je diverse water- en moerasvogels spotten. Een oeverzwaluwwand herbergt een kolonie van deze zeldzame broedvogel, die vroeger talrijk langs het kanaal voorkwam en ook de ijsvogel kan je in de winter gemakkelijker spotten in de winter, omdat alles dan kaal is.
 
 
Op stap in de Warandeputten

 
Nog meer wandelplezier: 

Door de coronacrisis kunnen openingsuren en dienstregelingen afwijken. Contacteer bij twijfel best de ondernemer zelf.
Ga je momenteel wat vaker op stap in eigen land? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks leuke tips voor recreatieve uitstappen in West-Vlaanderen!

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF