Tielts Plateau

Het Tielts Plateau op de kaart

Sinds 2009 werkt Westtoer met twee opeenvolgende projecten binnen LEADER Tielts Plateau aan de toeristische ontwikkeling van dit plattelandsgebied in het zuiden van het Brugse Ommeland. Het Leader-programma is een Europees subsidiëringsprogramma binnen het ruimere kader van het Europees Plattelandsbeleid. Het Tielts Plateau-gebied bestaat uit de gemeenten: Beernem, Oostkamp (Waardamme, Hertsberge, Ruddervoorde), Ruiselede, Wingene, Pittem, Dentergem (Markegem), Tielt, Ardooie (Koolskamp)

Binnen dit programma werden door Westtoer twee verschillende projecten ingediend, die elkaar opvolgen.

Toeristisch-recreatieve valorisatie van het Tielts Plateau

  • looptijd: september 2009 – juni 2012                
  • partners: Westtoer, Gemeentes Dentergem, Pittem, Tielt, Ardooie, Ruiselede, Wingene, Beernem, Oostkamp
doelsteling: het Tielts Plateau als toeristisch-recreatieve regio versterken o.a. door…

… het  organiseren van evenementen
vb: Davidsfonds Zomerzoektocht in 2011
vb: het Fietsfeest in 2012

… ondersteuning oprichting Landschapspark Bulskampveld
vb: ontwikkeling an een nieuwe huisstijl voor het gebied
vb: bekendmaking via jaarlijkse infokrant voor bewoners

… het ontwikkelen van rust- en belevingspunten                                          
vb: ondersteuning bij inrichting van de Poelbergsite in Tielt
vb: coördinatie van de plaatsing van nieuwe rustpunten op het wandelnetwerk Bulskampveld in de nieuwe huisstijl van het Landschapspark Bulskampveld

… het ondersteunen van kleinschalige toeristische ondernemingen        
vb: het oprichten van een halfjaarlijks Forum voor logies in het Brugse Ommeland met infosessies
vb: organiseren van jaarlijkse ‘Familiarisation Trip’ voor de logies

… het ontwikkelen van toeristisch-recreatieve producten en arrangementen 
vb: ‘In de voetsporen van…’ 8 historische groepswandelingen en fietstochten in het Tieltse in het spoor van een historisch figuur
vb: arrangementen met logies in kader van Davidsfonds Zomerzoektocht

… het uitbouwen van een toeristisch-recreatief onthaalnetwerk.               
vb: het opzetten van een netwerk van Aanvullende infopunten Toerisme (80-tal horeca-zaken die toeristische informatie ter beschikking stellen van bezoekers)

Recreatieve ontwikkeling van het Landschapspark Bulskampveld en het Tieltse

  • looptijd: juli 2012 – juni 2015
  • partners: Westtoer, Provincie West-Vlaanderen, Regionaal Landschap Houtland, Gemeentes Oostkamp, Beernem, Ruiselede, Wingene, Aalter, Tielt, Dentergem, Pittem
doelstelling 1: Communicatie en promotie van het Landschapspark Bulskampveld als toeristisch-recreatief topproduct o.a. door…

… het organiseren van evenementen
vb: jaarlijkse Gezinshappening Landschapspark Bulskampveld

… promotie en bekendheid stimuleren
vb: jaarlijkse infokrant Landschapspark Bulskampveld, verdeeld naar alle inwoners
vb: nieuwe website voor het Landschapspark Bulskampveld
vb: inzetten van gastheren voor het Landschapspark

… het ontwikkelen van nieuwe toeristisch-recreatieve producten en arrangementen

doelstelling 2: Communicatie en promotie van het toeristisch aanbod en stimuleren van de omgevingsrecreatie in het Tieltse o.a. door...

… het organiseren van evenementen
vb: een bovenlokaal wandelevenement in het Tieltse in 2014

… verbeteren en promotie omgevingsrecreatie in het Tieltse
vb: een toeristische pocket voor het Tieltse

Daarnaast worden verschillende acties uit het vorige project verder gezet:

vb: netwerk aanvullende Infopunten Toerisme
vb: Forum voor logies
vb: Fam Trip voor logies

Deze projecten werden mogelijk gemaakt dankzij de steun van LEADER Tielts Plateau. Dankzij West-Vlaamse, Vlaamse en Europese subsidies wordt onze regio voor iedereen goed om te (be)leven. Meer info vind je op de website van Leader Tielts Plateau.

Logo's Leader Tielts Plateau