20 jaar Meters en Peters: Westtoer huldigt 770 vrijwilligers

2018-09-25
Pers
20 jaar Meters en Peters: Westtoer huldigt 770 vrijwilligers

Het provinciebedrijf Westtoer werkt 20 jaar samen met honderden ‘meters en peters’ van de West-Vlaamse fiets- en wandelroutes. Deze enthousiaste vrijwilligers zijn fervente fietsers en wandelaars die de parcours controleren. “De inbreng van de meters en peters is essentieel voor het onderhoud van de routes. De Provincie West-Vlaanderen en Westtoer willen aan binnen- en buitenlandse recreanten optimale kwaliteit aanbieden”, aldus Franky De Block, gedeputeerde en voorzitter van Westtoer.

Westtoer heeft grote waardering voor de meters en peters. Hun werk is van onschatbare waarde voor al wie in West-Vlaanderen zorgeloos aan recreatie wil doen. De provincie telt ruim 3.282 kilometer fietsnetwerken, 2.410 km fietsroutes, 1.200 kilometer wandelnetwerken en 795 km wandelroutes. Daarnaast telt Westtoer nog een 350-tal kilometer ruiterroutes en 429 kilometer autoroutes.
 
Pilootproject in 1998
Het peterschap van fietsroutes was in 1998 een West-Vlaams pilootproject, opgestart naar Nederlands model. Aanvankelijk waren er 81 meters en peters die de gebreken, onnauwkeurigheden en/of hiaten op en langs de routes signaleerden. De technische dienst van de Provincie West-Vlaanderen stond in voor de aanpassingen op het terrein. In 2000 is een gelijkaardig concept toegepast voor het onderhoud wandel-, auto- en ruiterroutes.

Momenteel telt Westtoer ruim 700 meters en peters. Voor elk parcours doet Westtoer  beroep op een viertal vrijwilligers die ‘hun’ route één à twee keer per jaar controleren. Na controle melden de vrijwilligers de onvolkomenheden in een speciaal daarvoor ontworpen TRIS-databank (Toeristisch Recreatief Informatie Systeem). De vrijwilligers doen de controles volledig gratis maar genieten bij Westtoer van een gunsttarief bij de aankoop van kaarten of boxen.

Recreatieve ploegen
Voor de realisatie en het onderhoud van alle provinciale routes en netwerken beschikt Westtoer over een team van zes medewerkers. Zij werken op het terrein om alle meldingen van de meters en peters te behandelen of door te geven aan de verantwoordelijke instantie. Om alle werk -en bewegwijzeringsmateriaal te stockeren, huurt Westtoer in Zedelgem een loods (1200 m²).