Kastelen en Abdijen

Meer info

Het Brugse Ommeland ademt geschiedenis. Meer dan honderd kastelen verstoppen er zich diep in de bossen. En authentieke abdijen maken al eeuwenlang ongestoord deel uit van het historische decor. 

Het belang van kastelen en abdijen voor de regio

 1. Zowel kastelen als abdijen spreken tot de verbeelding. Kastelen laten ons dromen over ridders en jonkvrouwen en het leven van de adel. Ook abdijen wekken die nieuwsgierigheid op. Wat schuilt er achter de kloostermuren? Hoe gaat het leven er daar aan toe? Het is een sterk thema waarrond heel wat verhalen te vertellen zijn.
   
 2. De inwoners - de adellijke families en de geloofsgemeenschappen - hebben mee de geschiedenis van de streek bepaald. Een stukje geschiedenis die het waard is om te vertellen.
   
 3. Ook voor de toekomst heeft dit erfgoed een gezamenlijke bekommernis. Het onderhoud van dit prachtige erfgoed kost handenvol geld. Abdijen en kastelen komen leeg te staan. We belichten ook hoe kastelen en kloosters vandaag een nieuwe invulling krijgen.
   
 4. Daarnaast zijn het ook domeinen met veel groen, bossen en dreven en bepalen deze mee het uitzicht van de regio. Een prachtig decor voor je fietstocht trouwens...
   
 5. En ten slotte, we hebben er veel van in de regio. En wie in het Brugse Ommeland rondtoert treft meer dan honderd kastelen aan. Er zijn ook 8 indrukwekkende abdijsites als oorden van vrede en gemoedsrust. Dat deze streek zo gegeerd was om kastelen te bouwen, hoeft niet te verbazen. Na de Franse Revolutie investeerden rijke burgers massaal in grond. De vruchtbare polders ten noorden van Brugge werden voorbehouden voor landbouw. De schrale zandgronden in het zuiden waren ideaal woonterrein. Tijdens de winter verbleven de notabelen in het centrum van Brugge. In de zomer verhuisden ze naar hun kasteel.

   

Publicatie rond Kastelen en AbdijenBenieuwd naar het volledige verhaal? Ontdek de publicatie 'Steenrijk en Begeesterd' van de Provincie West-Vlaanderen rond kastelen en abdijen in het Brugse Ommeland. Historica Véronique Lambert neemt je mee voor een tocht door meer dan duizend jaar geschiedenis. 5 bewegwijzerde fietsroutes langs de toplocaties maken het plaatje compleet.
 

ontdek