Kasteelbossen

Natuur

 
Unieke natuur binnen handbereik!

De Kasteelbossen omvatten heel wat toegankelijke natuur en bos op een boogscheut van de stad Brugge. Het Kasteelbos Tillegem is hét oudste West-Vlaamse provinciedomein. Bij de openstelling in 1963 had het een oppervlakte van 44 ha. Vandaag is het maar liefst 131 ha groot! De meest recente uitbreiding situeert zich ter hoogte van het Valkenbos. 

Het Kasteelbos Tudor is 40 ha groot en omvat een ruim bos en parkgedeelte. Het 98 ha grote Kasteelbos Beisbroek bestaat voor ruim de helft uit park en bos. De rest van het terrein wordt ingenomen door akkers, weiland en heide. Het Chartreuzinnenbos is het meest noordelijke deel. Samen met de Kasteelbossen Beisbroek, Tudor en Foreest is dit groengebied hier uitgegroeid tot 190 ha. Deze domeinen zijn eigendom van Stad Brugge.
  
Het Magdalenagoed en het park rond het kasteel van Loppem liggen in het oosten. Sint-Andriesveld en Zevenkerken vind je meest westelijk. Hier is het Vloethemveld vlakbij. Magdalenagoed, nu 18 ha bos, en Groendomein Vloethemveld zijn eigendom van Agentschap Natuur en Bos. Het kasteelpark van Loppem wordt beheerd door gemeente Zedelgem. Dit hele gebied vormt een grote groene lob op de kaart. De E40 doorsnijdt het gebied van west naar oost en de Torhoutsesteenweg in de andere richting. 
Deze bosgebieden zijn rijk aan inheemse soorten fauna en flora en er is veel heide. De vogelpopulatie bestaat uit tuin- en parkvogels zoals de gaai, groenling, groene specht, tjiftjaf en kool- en pimpelmees. Daarnaast broeden er roofvogels zoals de torenvalk, sperwer, boomvalk, bosuil en buizerd. Vossen en everzwijnen hebben er hun thuis, naast talrijke eekhoorns, muizen en konijnen. Ook minder courante dieren, zoals dassen en steenmarters, voelen zich hier goed. De rode bosmier vind je nog maar op een handvol plaatsen in België, waaronder in Kasteelbos Tillegem. 
  
Op vlak van flora is het eveneens zeer gevarieerd. Het Kasteelbos Tillegem gaat van overwegend arme zandbodem over in een rijkere bosgemeenschap in de vallei van de Kerkebeek. In de lente bloeien bosanemoon en bosklaverzuring massaal. Het ruime gebied is hoofdzakelijk begroeid met zomereiken, berken en heideplanten. In functie van de houtproductie werden vooral beuken, Amerikaanse eiken, dennen, sparren en lorken aangeplant. In Kasteelbos Beisbroek staan ook prachtige zomereiken, oude knotlinden, een nordmann spar, een treurbeuk en een Japanse notenboom. In het hele gebied, en vooral in het Vloethemveld, zijn nog belangrijke oppervlaktes heide te vinden. De zeldzame stengelloze sleutelbloem is te vinden in het park van Loppem. 

Wist-je-dat...

In Kasteelbos Tillegem een heuse vleermuizenkelder werd gebouwd? De inrichting werd gebaseerd op de structuur van een ijskelder. Het is een vochtvrije ruimte met schuilplaatsen voor deze vliegende zoogdieren. Vleermuizen zijn een beschermde diersoort. 

Je ook in de Kasteelbossen moet opletten voor teken? Door goed sluitende kleding te dragen, kan je de kans verkleinen om gebeten te worden. Check toch na elke wandeling je huid op een tekenbeet. Meer informatie over teken vind je op het internet en bij de huisarts. 

Door de coronacris kunnen openingsuren en dienstregelingen afwijken. Contacteer bij twijfel best de ondernemer zelf.
Ga je deze zomer wat vaker op stap in eigen land? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks leuke tips voor recreatieve uitstappen in West-Vlaanderen!

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF